Honse Seglschiffal Hondweak

Voa Simmhundad Jo hod´s in Eiroba no Seglschiffal gem , de Honse wo oane vo de gres´dn un mächdig´stn Hondlsgsäischoffd´n auf da gonzn Wäid. Se san vo Rigoa üba Kinebeag noch Danze , un weida Richdan Schdädin , bis zua englischn Haubdstood , de wo ma a üba´d Demmsn eareicha hod kenna. Vui so oide grouße Städ, han wega am Weda, ned dirägd om Mea. De Schiffal han oiso an Boch, a weng stramafweadz gesegld. D Haubdstood vo da Honse  , no wea woass wia de hoasd ? Bei olle Haubdstäd vo da Honse, sigd ma a bsondas schene Oidstood , d Leid hom se fui Mia gmochd , oanzigodige Kichan zum earichdn. Domojs hod ma no Zeid kobd, a Murcks oda Pfusch , Schnai Schnai , (so hod ma gwussd) bringd grod Kriag, Hunga und Bäst. S hod in da middloidalichn Märchalwäid a so monche Sachan gem, de ned so schee won.

Ma hod oba brobiad, übawin "des Schene" zum Moin oda Schreim . So gibz fui Middloidaliche Buidl und a Schrifdn de wo rechd liab han, un wo fui Zeid drin steckd.

Lesn und Schreim hod ned a jeda kenna , de wo an MoasdaBriaf kobd hom, deiweis scho , a de Leid vo da Kiach, un da Adl.

Um an Moastabriaf zum griang, wo de Wonderschoft , drai Jo und oan Doog am Heimadoad ned näa ois Fuchzg Kilomeda kemma, Pflichd.

So hod ma , wenn ma de Lea guad obgschlossn hod (un ned aussegschissn woan is) a weng wos fo da Wäid gsen . Hod in ondane Deafa, Märgde und Steed , neie Sochan dazuagleand. 

De Händla vo da Honse hodz im gonzn Lond gem . Fui is mid Goid und Suiwa khondld woan. A so a Seglschiffal wo ned grod bille .

Es hod de Leid a Famögn kosd, so oans zum bau´n . Fui Hondweaka , Schreina , Dischla , Zimmara , aba a Schmiid , und Schneida hod ma brauchd . Auf de Bauanhef is neba Woaz , Hoofa , Geastn , Rogga , Hiasn, a a Honf gwochsn , so wa oiso fia a Seglschiffal, a a Baua wichde. Da Duachmacha oda Schneida , hod no des Segldiache "zu Goid spunna" ? ... S Spinna is heiz dog a Schimpfwoad ... Fria wo des - heid dad ma Mäditazjon son.  Beim Spinna , oiso wenn ma den Honf mid ana Spuin , am Spinnradl , am Schiffal , zu am Fon .... zamspunna hod ,

is ma leichd in an Zustond fafoin , dea wo wia a Doogdraum wo ... Ma nend des a ... Wem ... Wäbakunsd ... Beim Spinna ois Schimpfwoad moand ma wascheinle a , da Fon daugd nix ..z unreglmässig .. moi dick moi dünn .. an Fon valoan ...

Da Schmid wa wichde um de Nägl un Niadn fias Segelschiffal zum schmin , a hod a ´s Weakzeig wia a Soog , an Homma , a Scha , Hacke , Sansd, Siche , Hufeisa , Gschia , .........

gmachd. Mid Pfeadl hod ma de bestdn Oachan ausm Woid koid, und es wa harde aba saubane Abad, aus so ana Ochan , Mast´n , Breddl , Boikn und Fazopfunga zum macha. Fazopfunga gibz mera , dreiweis sigd mas no on oide Fochweakheisa. 

Da Babiamocha wa a wichde , ma hod fia an Blan , oda a fia a Seekadn , a guad´s Babia braud .....

und i woas ia heaz es ned gean , aba des Babia wo a au Honf.

Nachada wenn so a Seglschiffal ferde wa , hom d Dleid a grouß Fäst gfeiad , na san a d´Mala und Dichda kemma, un hom des Seglschiffl gmoid , un G´dichtl gschrim ... A hod da Pfarra und de Leid ausm Klostda , des Schiff G´weid .

Seglschiffal un Fischn is eng faknipfd mid da Middloidalichn Relegjon.

Ned olle Buidl hom de groaßn Griag übalebd , a wenns amoi brennd hod , san gonze Biacharein mid o brennd , oanzig´oodige Hondschrifdn und Buidl .

Unsare Voafon dan se gwis gfrein, wenn ma mia midanond wida seecha Seglschiffal baun dan .

 17.29 - 14.11. 2014

fom Ziagla Mich 

Nach oben